در حال حاضر شرکت “پارت شهر” خدمات مهندسی با چهار گرایش عمده ارائه می دهد:

۱-برنامه ریزی معماری

 • مکان یابی پروژه
 • امکان سنجی پروژه در تمامی ابعاد فنی و اقتصادی و مدیریتی
 • تعریف پروژه
 • انجام مطالعات فاز صفر
 • تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی

۲-طراحی

 • طراحی معماری
 • طراحی مرمت و مقاوم سازی و آسیب شناسی، …
 • طراحی محوطه و منظر
 • طراحی داخلی
 • طراحی جزئیات اجرایی

۳-ساخت

 • انجام عملیات اجرایی
 • مدیریت کارگاه ها
 • نظارت و انجام پروژه ها
 • تهیه صورت وضعیت ها
 • کنترل پروژه

۴-نمـــا

 • طراحی معماری نما
 • مشاوره در خصوص نوع مصالح نما
 • نقشه برداری
 • تهیه مشخصات فنی نما
 • نقشه برداری
 • تهیه نقشه‌های Shop drawing
 • تهیه نقشه‌های تولید پروفیل‌ها و مشخصات مورد نیاز
 • سفارش گذاری و ساخت پروفیل‌های نما در کارخانه
 • نصب قطعات در پروژه