نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
ویلای همت آباد آقای وقاری قزوین ۳۸۰۰۰m2 طرح و اجرا مهندس سهیل مظفری، مهندس پدرام پاکزاد ۱۳۸۲
ویلای رامسر دکتر خلعتبری رامسر ۱۰۰۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۹
ویلای نوشهر آقای رسولی نوشهر ۵۰۸m2 اجرا مهندس سهیل مظفری ۱۳۸۹