نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
ساختمان ۵ طبقه ولایت۱ دکتر بهرامی قزوین ۷۵۰m2 طرح و اجرا مهندس پدرام پاکزاد ۱۳۸۵
ساختمان ۷ طبقه بابل آقای دائی زاده بابل ۱۶۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۰
ساختمان ۶ طبقه پزشکان دهخدا شرکت مهندسین پارت شهر قزوین ۹۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۲
ساختمان ۵ طبقه ولایت۲ شرکت مهندسین پارت شهر قزوین ۹۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۲
ساختمان ۴ طبقه شهرک نسیم شرکت مهندسین پارت شهر قزوین ۶۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۲
ساختمان مسکونی قیطریه آقای علیزاده تهران ۳۰۰۰m2 طرح شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۳