نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
پروژه کف سازی خ شهدا قزوین (سپه) سازمان نوسازی بهسازی شهر قزوین قزوین ۱۴۷۰۰m2 اجرا مهندسین مشاور عمارت خورشید ۱۳۸۷
ساماندهی محله آخوند سازمان نوسازی بهسازی شهر قزوین قزوین ۴۰۰۰m2 اجرا شرکت پارت شهر ۱۳۸۴