نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
منزل مسکونی ولنجک آقای نظری تهران ۳۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۱۳۸۷
پنت هاوس کامرانیه آقای کیقبادی تهران ۱۰۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۸
آپارتمان دربند آقای مهندس پاکزاد تهران ۱۴۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۹
منزل مسکونی پارک پرنس آقای رحمان رضایی تهران ۲۵۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۰
منزل مسکونی مژده آقای اولادی تهران ۱۷۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۰
منزل مسکونی لیلا پارک آقای لواسانی تهران ۱۲۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۰
منزل مسکونی دهخدا آقای منصف قزوین ۸۰۰m2 طرح شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۰