نام پروژه کارفرما محل متراژ نوع مشاور تاریخ
دفتر اداری سعدی، بازرگانی صفایی آقای صفایی تهران ۲۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۸
جواهر فروشی تندیس خانم اسکندرنژاد تهران ۱۲m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۸
دفتر اداری شرکت بلورک البرز شرکت بلورک البرز تهران ۲۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۸
شعبه نمونه بانک اقتصاد نوین دفتر فنی و مهندسی بانک اقتصادنوین تهران ۱۵۰m2 طرح و برنامه ریزی ساخت شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۸۸
عملیات احداث بانک صادرات آپاداناسرام کارخانه آپاداناسرام بوئین زهرا ۷۰۰m2 طرح و اجرا مهندسین مشاور اینکوتکنیک ۱۳۸۸
شرکت سرمایه گذاری مهرگان بنیاد تعاون ناجا شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان تهران ۲۰۰۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۸۹
شرکت سازه و سرامیک ایرانیان سکمی ایتالیا کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج ۲۵۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین نقش نماد ۱۳۹۱
پژوهشکده هنر و موسیقی قزوین سازمان نوسازی و بهسازی قزوین قزوین ۲۷۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۳
دفترخانه اسناد رسمی ۳۱۱ آقای شریف تهران ۱۱۰m2 طرح و اجرا شرکت مهندسین پارت شهر ۱۳۹۳