مشتریان / Part Shahr Co.

ساختمان ۵ طبقه ولایت۲

محل: قزوین

متراژ: ۹۰۰ متر مکعب

نوع (طرح یا اجرا): طرح و اجرا

تاریخ:۱۳۹۲