نمای ساختمان اداری پسیان

محل: تهران

متراژ: ۲۴۰۰ متر مکعب

تاریخ: ۱۳۹۵