۱- طرح برگزیده مجله هنر و معماری سال۱۳۹۰

طراحی داخلی منزل مسکونی کامرانیه

 

۲- طرح برگزیده مجله هنر و معماری سال۱۳۹۱

طراحی داخلی منزل مسکونی دربند

 

۳- جایزه اول نورپردازی سال۱۳۹۳

مرمت بنای سعدالسلطنه

 

۴- جایزه اول بازسازی مجله معماری و ساختمان سال۱۳۹۳

طراحی داخلی پژوهشکده هنر و موسیقی

 

۵- جایزه دوم بازسازی مجله معمار سال ۱۳۹۳

طراحی داخلی پژوهشکده هنر و موسیقی